Vernisáž reštaurovaných olejomalieb Zuzky Medveďovej