Osobnosti slovenského hudobného života

K osobnostiam hudobného života vojvodinských Slovákov zaraďujeme hudobníkov všetkých profilov, ktorí svojou pedagogickou, interpretačnou, skladateľskou, dirigentskou či hudobnoteoretickou prácou ovplyvnili rozvoj hudobného života vo všetkých prostrediach kde žijú Slováci.

K osobnostiam hudobného života zaraďujeme tie osobnosti, ktoré v minulosti vybudovali základy slovenskej hudobnej kultúry ako aj osobnosti, ktoré sú na tomto poli činné v súčasnosti.

Osobnosti sú zoradené abecedným poradím, viac informácií o dannej osobnosti získate kliknutím na meno a priezvisko.

 

 

  • Benková Kvetoslava, speváčka, etnomuzikologička, dramaturgička, redaktorka, režisérka
  • Bystrý, Viliam Figuš, hudobný skladateľ, pedagóg, autor prvej slovenskej opery
  • Ferík Juraj ml., Prvý profesionálny dirigent z radov vojvodinských Slovákov
  • Ferík Juraj st., učiteľ, hudobný pedagóg, zberateľ ľudových piesní
  • Kmeť, Martin, etnomuzikológ, pedagóg, skladateľ a dirigent
  • Nosál, Ján, hudobný skladateľ, autor zborových skladieb prvej dolnozemskej slovenskej opery a oratória, pedagóg, upravovateľ a kantor rímskokatolíckej cirkvi
  • Tomáš, Pavel st., hudobník