Slovenské kvarteto

Autor: 
Eugen Suchoň
Dátum: 
14. november 2009

Nahrávka vznikla ako výsledok spolupráce Ústavu pre kultúru vojvodinskách Slovákov s Rádiom Nový Sad a z príležitosti piatej Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, ktorá sa niesla v znamení hudobnej produkcie jubilujúceho 60-ročného Novosadského rozhlasu.

Po konferencii sa v Štúdiu M Novosadského rozhlasu uskutočnil koncert slovenskej vážnej hudby slovenských skladateľov 20. storočia v prednese Slovenského kvarteta v zložení:

Juraj Tomka - prvé husle

Eduard Pingitzer - druhé husle

Július Šoška - viola

Martin Ťažký - violončelo

 

Skladby:

1. Vladimír Godár - Emmeleia pre sláčikové kvarteto

2. Martin Burlas - Lament

3. Ladislav Kupkovič - "Plaisir d`Amor"

                                          Premiéra pre sláčikové kvarteto

4. Martin Burlas - Post-traumatic syndrome

5. Ilja Zelenka - Musica Slovaca

6. Peter Zagar - Etuda

7. Ján Cikker - Domovina

8.Eugen Suchoň - "Keď sa vlci zišli"

You need Flash player to see this content.