Slovenské ľudové piesne pre dvojhlasový spev

FERÍK, Juraj: Slovenské ľudové piesne pre dvojhlasový spev. Petrovec: Odbor pre Slovákov Sväzu kultúrno-osvetových spolkov Vojvodiny, 1951.

Prvú zbierku piesní pripravil Juraj Ferík st. v roku 1951. Zbierka obsahuje 10 slovenských ľudových piesní pre dvojhlasný spev.  Šesť piesní je v miernom tempe, niektoré sa spievajú recitatívnym spôsobom s charakteristickým „Hej“ na začiatku piesne a častým spomaľovaním (tempo rubato).

Piesne Horela lipka, horela, Tancuj, tancuj, vykrúcaj, Borovka sú vzletné piesne a akoby sa stali ľudovými hymnickými piesňami v našich krajoch.

Anna Medveďová st.
Referencie: 

Slovenská hudba vo Vojvodine in: Zborník prác I. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov. Red. M. Sklabinská. Nový Sad: Biblioteka Matice srpske 2005. 66 s.