Slovenská hudba vo Vojvodine 2006, Zborník prác 2. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov