Krátke dejiny slovenskej vojvodinskej literatúry

24. mája 2013
V ÚKVS sa v piatok 24. mája 2013 konal multimediálny program venovaný podujatiu Dni slovanskej kultúry.

Na ňom bola aj prezentácia o dejinách slovenskej vojvodinskej literatúry, ktorú pripravila Zdenka Valentová Belićová.

Ydenka Valent Belic