Mário

Mužské meno Mário má latinský pôvod a je domácou podobou rímskeho rodového mena Marius, ktoré znamená "muž".