Ivica

Ivica u nás môže byť aj ženské aj mužské meno. Je južnoslovanskou podobou mena Ivana/Ivan a v preklade znamená "Boh je milostivý".