Sara

Pôvod mena Sára je v hebrejskom Šáráh, čo znamená kňažná, vznešená. U nás je toto meno dosť zaužívané.