Mia je samostatné ženské meno, ktoré vzniklo zo skrátenej podoby mena Mária. U nás začína byť čoraz obľúbenejšie.