Ctislav

Mužské meno Ctislav je slovanské meno (aj Čestislav, Časlav) s pôvodným významom „slávny cťou“, „oslavujúci česť“. U nás sa vyskytuje ojedinele.