Vieroslava

Meno Vieroslava má slovenský pôvod a jeho význam je "oslavujúca vieru", "slávna vierou". S nositeľkámi tohto mena sa u nás stretávame ojedinele a môžeme ich osloviť Vierka, Slávka.