Hugo

Mužské meno Hugo má nemecký pôvod a jeho význam je "duchaplný". U nás sa vyskytuje najmä medzi maďarskou menšinou žijúcou vo Vojvodine.