Juraj

Meno Juraj má grécky pôvod a v preklade znamená "roľník". Nositeľov tohto mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko. Medzi Slovákmi v Srbsku toto meno bolo najmä v minulosti bežne zaužívané.