Dobromír

Dobromír je mužské meno slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + mír = mier, pokoj, svet. U nás sa zriedka vyskytuje. Ženská podoba tohto mena je Dobromíra.