Viliam

Mužské meno Viliam je anglicka podoba mena Vilhelm, staršia podoba aj Vilím, angl. Wiliam (Viliem), Willy, Bill, franc. Guillaume (Gijóm), čes. Vilém, rus. Viľgeľm, maď. Vilmos (Vilmoš). Nositeľov tohto mena oslovujeme aj Vilo, Vilino.