Krasoslav

Meno Karsoslav je novšie slovanské meno s pôvodným významom oslavujúci krásu. Jeho variant Krasislav bolo štúrovské meno A.Sládkoviča. U nás toto meno sa takmer nevyskytuje.