Darina

Darina je meno juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená "dar, darček". Nositeľky tohto mena oslovujeme Darinka, Darka, Dara, Daruška.