Samuel

Mužské meno Samuel má hebrejský pôvod a v preklade znamená "meno božie". Toto biblické starozákonné meno bolo medzi Slovákmi v Srbsku v minulosti viac zaužívané. Jeho nositeľov oslovujeme Samo, Samko.