Bohumir

Bohumír je mužské meno slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + mir, kde druhá komponenta môže znamenať ako pokoj, mier, tak aj svet. Meno Bohumír sa u nás zjavuje ojedinele.