Agnesa

Meno Agnesa je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "čistá", "nevinná". Na našom území sa vyskytuje toto meno málo. Nositeľky krstného mena Agnesa oslovujeme aj Agi, Agnes, Acka.