Ljudovit

Mužské meno Ľudovít je menej zaužívané. Má nemecký pôvod a v preklade znamená "slávny bojovník", "preslávený v boji". Nositeľov oslovujeme Ľudo, Ľudko, Ľudovítko, Lalino.