Slovačke narodne svečanosti 1.

Keďže sa celková problematika Slovenských národných slávností nedožila svojho knižného vydania a chýbala koncentrácia a systematizácia informácií o tejto najväčšej slovenskej kultúrnej manifestácii, DrSc. Ján Babiak sa venuje tejto problematike a v roku 2009 vychádza jeho kniha Slovenské národné slávnosti 1. Knihu vydala Matica slovenská v Srbsku v Báčskom Petrovci v edícii Korene. Recenzentom knihy je Rastislav Surový.

Prameňmi, z ktorých autor publikácie čerpal sú, ako sám hovorí, časopis Národná jednota, ktorý je priam rovesníkom Slávností, zápisnice kultúrnych spolkov v Petrovci – petrovská Sokolská jednota, dokumentácia Matice slovenskej v Juhoslávii a tiež i spomienky najstarších účastníkov tejto manifestácie.

Autor v práci postupuje podľa jednotilivých časových úsekov. Najprv spracúva obdobie medzi dvoma vojnami. Aj sám podnázov publikácie, Fakľa národného cítenia medzi dvoma vojnami, svedčí o tom, že to bolo veľmi dôležité obdobie pre Slávnosti, ako i pre Slovákov vo Vojvodine. Slávnosti vznikli hneď po páde rakúsko-uhorskej monarchie, trvali v kontinuite viac ako dve storočia, až po prvú svetovú vojnu. Je to obdobie v ktorom sa naplno prejavili snahy Slovákov o zachovanie slovenskosti, slovenské cítenie.

Autor v tejto knihe spracúva všetky segmenty manifestácie, programy, vystúpenia, akcie, súvahy a vyriešenia, ako i spoločensko-politickú situáciu, ktorá v tom čase ovplyvňovala snahy Slovače.

Povojnové a obnovené Slovenské národné slávnosti autor DrSc. Ján Babiak spracúva v druhej knihe Slovenské národné slávnosti 2.

Anna Margareta Valent