Slovački izdavački centar - edicije

Naučne sveske

Naučne sveske
Edicija knjiga iz istorije, nauke o književnosti, lingvistike, etnografije, bibliografije