Izveštaj stručnog žirija koji je ocenjivao pevačke grupe i narodne orkestre na 44. folkornom festivalu "Tancuj, tancuj..." 2014

19. jun 2014

Na prvom mieste chceme vyzdvihnúť slušnú úroveň vypočutého koncertu. Celý program prebiehal v dobrom tempe a týmto chceme pochváliť organizátorov tochto koncertu. Odborná porota aj tentokrát zdvôrazňuje pestovanie našich piesní, ktoré chceme čím viac počúť v jednohlasnom prednese, lebo je tak pôvodnejšie a zo slušným tematickým výberom piesní. Vyzdvihujeme prednes nasledovných skupín:

KUS Petrovská družina, dievčenskú spevácku skupinu z Báčskeho Petrovca

Komorný zbor Viliama Figuša Bystrého s Padiny

SKC P. J. Šafárika, dievčenskú spevácku skupinu z Nového Sadu

SKOS Detvan, mužskú spevácku skupinu z Vojlovice

 

Výsledky hodnotenia odbornej poroty pre spev sú nasledovné:

1. SKUS Jánošík z Jánošíka, dievčenská spevácka skupina – skupinu nacvičila Katarína Mosnákova

2. SKOS Detvan z Vojlovice, ženská spevácka skupina – piesne vybral Vladimír Kolárik

3. KOS Jednota z Hložian, dievčenská spevácka skupina – skupinu nacvičil Rastislav Struhár

 

Výsledky hodnotenia odbornej poroty pre orchestre sú nasledovné:

1. SKOS Detvan z Vojlovice – orchester nacvičil Vladimír Kolárik

2. Ľudová hudba Rosička z Kovačice - orchester nacvičil Emil Nemček

 

Odborná porota ma pripomienku na výber piesní, ktoré nie sú z našho prostredia (slovenské vojvodinské kultúrno-umelecké a folklórne stredisko Krajan – Vojvodina, dievčenská spevácka skupina). Odborná porota pripomína, že pestovanie piesni zo Slovenska má svoje opodstatnenie mať ich vo svojom programe, ale nie na súťažiacom koncerte FF TT. Odborná porota sa kriticky zmieňuje o zložení orchestra, ktorý sprevádzal ženskú spevácku skupinu zo Šídu (basprim, tamburášsky bas a tamburášska kontra).

Na koncerte speváckych skupín a orchestrov sa zúčastnilo 26 speváckých skupín a 2 orchestre.

Odmenením gratulujeme a všetkým prajeme veľa zdaru v nastávajúcej práci.

 

 

V Novom Sade 19. 06. 2014

členovia poroty:

Juraj Ferík, predseda

Jarmila Juricová-Stupavská

Ervin Malina

 

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.