MILINA A JEJ DOLNÁ ZEM

Julius Behul
11. jun 2012

Milina Sklabinská má jemný hlas, ktorý by sa dobre počúval pri čítaní večerných rozprávok. Upokojuje - a na druhej strane s strhne do prúdu deja o časti sveta, kto mnohí z nás poznajú, iba z rozprávania. Milina Sklabinská nás občas dá do rozpakov, ked' chvíl'u pred jej prednáškou počujeme jej zvonivý dievčenský smiech, ktorý sa mihnutím oka zmení na síce pokojný, ale profesionálny prednes témy. Každý už po prvých minútách vie zaradiť, ktoré sú jej srdcové a citlivé témy.

Milina rozpráva o jej krajine, o kostoloch, o jednoduchých dedinských ľud'och, ale aj o vzdelancoch, umelcoch ktoré žili a stále žijú tam u nich - na Dolnej Zemi, v Srbsku. 12. mája v hale kostola sv. Pavla v Toronte predstavila svoju knihu z trocha - na prvý pohl'ad - "nudným, privel'mi odborným" názvom: "Slováci v Srbsku z aspektu kultury".

Avšak už pri zbežnom prelistované prvých strán sa automaticky zbadá, ze sa jedná o ojedinele vyspelé a rovnako pútavé dieloUkázala akoby prehliadku v National Geographic zem, krajinu, do ktorej sa Slováci viac ako pred dvesto rokmi nasťahovali a podnes si tvrdohlavo dokázali udrzať nielen svoju reč, nárečie, ale i vieru, zvyky a tradície.

Pred uvedením knihy ponúkla zhromaždeným krátky video - program, ktorý mal byť akousi chrbtovou kosťou jej diela. Pre každého to však bol nečakane silný zážitok, ktorý by sa smele mohol nazvať aj zlatým klincom podujatia. Toto dokumentárne predstavenie slovenských miest a dedín v Srbsku, slovensko-dolnozemských festivalov a uchovania si najkrajších ľudových tradícií donútilo každého k mlčaniu, nepriamemu "otvoreniu" úst nad vysokou kvalitou a pritom jednoduchou zrozumitel'nost'ou podania, ale najviac - a to hoci v dobrom myslení, aj úprimného závidenia.

V plnom a doslovnom význame slov, bolo čo závidieť. Dolnozemskí Slováci dokázali to, o čom mnohí z nás iba môžu snívať. S akousi "výhovorkou" by sa mohlo konštatovat', že Srbsko - Vojvodina ich hmotne a pomerne štedro podporuje. A vtedy opätovne chvíl'u závidíme a akosi nechápavo pozeráme na čaro zabudnutého sveta, jeho pokoj a krásu, na život o ktorom by sa dalo písat' ako o lieku na strhané nervy či srdce.

Milina Sklabinská sa narodila v Báčskej Palanke. Je mláda Slovenka, ktorá presvedčivo rozpráva, eventuálne píše o svojom rodnom kraji. Jej ľubozvučná slovenčina nás mnohých núti sklopiť oči...Dolnozemskí Slováci tam, odkial' pochádza, ale aj tí, ktorí sa pritúlili ku kanadským brehom, môžu byť hrdí, ze patrí medzi ních. Že majú niekoho, kto nedovolí, aby ich dejiny vyschli smädom zabudnutia. A za to jej patrí hlboká poklona.

 

Text bol publikovaný 19. mája 2012 v týždenníku Kanadský Slovák.

 

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.