IZVEŠTAJ STRUČNOG ŽIRIJA SA "SUSRETA POD LIPAMA" 2013

24. jun 2013

Správa komisie pre udelenie Ceny Rozletov v kategórii poézie

Komisia pre udelenie Ceny Rozletov si pozorne prečítala všetkých 10 dvojstrán vo vydavateľskom roku 2012/2013 mládežníckeho časopisu Vzlet a ako uzáver spoločných konzultácii a rozhovorov prináša nasledujúcu správu.

Mienime, že je rubrika Rozlety nestarnúca, mladí si v nej nachádzajú priestor pre realizáciu, pre svoje prvé literárne pokusy, pre svoje prvé (ne)smelé prezrádzanie svojich najintímnejších pocitov a myšlienok... Mladí čitatelia zase majú možnosť s týmto písaným slovom sa stotožniť, identifikovať, aj polemizovať... zaujať postoj. Veríme, že sa básne z Rozletov aj dnes, tak ako voľakedy odpisujú, ak už nie do spomenárov, tak v smskách, na blogoch, na Facebooku..

Rozlety prinášajú mnohé pekné myšlienky, slová lásky, sklamania, túžby, bolesti...Často sú tu mladistvé sny, želania, ale i konfrontácie s realitou. Mladí začínajúci autori píšu o tom čo im je najbližšie a to čo ich vlastne trápi, čím žijú... A to je na tých básňach vlastne najkrajšie. Tam niet pretvárky a klamu.

Komisia si všimla básne Svetlany Gaškovej a Ivany Vozárovej z Kysáča, Vesny Hudecovej a Vlastimíra Povolného z Padiny, Annamárie Chalupovej a Saňe Strakúšekovej z Kovačice, Tatiany Krížovej zo Selenče. Aj napriek tomu, že má v Rozletoch len jednu báseň Saňa Strakúšeková v nej vyjadrila patranie po tom, akou silou vzniká láska a prečo „nad soľ vzácnejšie sú pre človeka nite“ (Válek) čiže vzťahy a vlastnosti ako sú trpezlivosť, viera, vytrvalosť... Chceme spomenúť ešte aj Hricovej baseň Nevoľné láskanie hviezdneho svetla a tiež i tvorivosť mladých chalpcov a podnietiť ich, aby vo svojej tvorbe pokračovali.

No podľa mienky komisie vynikajú dve Kysáčanky, Aranea a Adora Naiad čiže Svetlana Gašková a Ivana Vozárová. Ich básne sú hra tak so slovami a kogníciou, ako i formou a su odklonom od klasiky, sú iné než by sa očákavalo v Rozletoch a vidno, že autorky pracujú na sebe v tomto zmysle.

Svetlana Gašková (Aranea) z Kysáča napríklad v januárovom Vzlete uverejnila dve básne s názvami v podobe sentencií V okamihu smrti a Ponáhľaj sa pomaly, kde načrtla vážne témy zdvojovania bytia, života/ bytia a smrti, bytia v zrkadle, keď “ja je niekto iný” (Fabry), motívy krídel a letu, ale i dočasnosti a bolesti – slzy. Aj v basňach Š. (v aprílovom Vzlete), Čakanie na… a Nedeľa (v júnových Rozletoch) Aranea je iná, otvára nové problémy, nové témy, uvažuje, tak trochu revoltovane tvorí a stúpa čitateľom do svedomia… A práve pre tento autorský postoj, ktorým sa Svetlana Gašková vyníma z tohtoročných rozletovcov komisia jej navrhuje udeliť Cenu Rozletov.

Gratulujeme!

 

Správa komisie pre udelenie Ceny Rozletov za najlepšie výtvarné práce

Tohtoročné výtvarné práce v Rozletoch sú zaujímavé, rozmanité a výtvarne vyspelé. Okrem kresby a maľby, zastúpené boli aj iné techniky a médiá, ako napr. fotografia, ktorá významne ovplyvnila túto rubriku v poslednom období. Každý autor zanechal dojem svojou kvalitou a vlastnou autorskou pečaťou, a preto bolo tažkou úlohou vybrať toho najlepšieho.

Ilustrácie Vladimíra Mikuša z Kovačice vplývali na naše rozhodnutie svojou grafickosťou, koloritom a originálnym rukopisom. Každá jeho práca svojou symbolikou rozpráva inú rozprávku, prepletanú s fantastickými tvarmi, ktoré sa navzájom dopĺňajú zvláštnym spôsobom. Dominantným používaním čiar dosiahol kreatívnu grafickosť a ostrosť farieb, čím zaujal našu pozornosť. Jeho ilustrácie komunikujú, sú kreatívnym riešením a týmto spôsobom autor úspešne prezentuje svoju prácu medzi mladými.

Tušíme, že záujem mladých o výtvarnú časť Rozletov dobudúcna bude ešte väčší a svoje práce bude v každom novom čísle prezentovať niektorý iný autor.

Gratulujeme Vladimírovi Mikušovi!

 

 

Elena Tomášová

Pavel Koza

Marína Bírešová

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.