IZVEŠTAJ STRUČNOG ŽIRIJA 44. SMOTRE SLOVAČKOG AMATERSKOG POZORIŠNOG STVARALAŠTVA "POZORIŠNI LOVOR 2013"

Miroslav Benka
Aleksandra Ilić Pleskonjić
Monika Necpálová
14. oktobar 2013

SPRÁVA ODBORNEJ POROTY NA 44. PREHLIADKE SLOVENSKEJ OCHOTNÍCKEJ DIVADELNEJ TVORBY

DIVADELNÝ VAVRÍN 2013    

 

Stará Pazova 04. - 13. október 2014

 

Na tohtoročnej 44. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2013 pozreli sme si až 14 divadelných predstavení, ktoré súťažili o ceny tejto divadelnej manifestácie.

 

Napočítame ich radom, ako vystupovali:

 

Slovenské divadlo VHV, SKUS h. Janka Čmelíka, Stará Pazova: Babylon

Scenár a réžia: Miroslav Kožík

Autor hudby: Miroslav Bako

 

Jean Baptiste Poquelin: Doktorom proti svojej vôli

Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica

Réžia: Ján Kmeťko

Predstavenie zrušené

 

Ján Hrubík: Láska, alebo niečo iné

SKC P. J. Šafárika, Nový Sad

Réžia: Rastislav Zorňan

 

Roman Olekšák: Negativisti

Divadlo VHV, Báčsky Petrovec

Réžia: Ivan Hansman Jesenský

 

Ladislav Nádaši-Jégé: Krpčeky svätého Floriána

KUS Jána Kollára, Selenča

Réžia: Rastislav Rybársky

 

Ján Hrubík: Tango miliardo

OD Michala Benku-Uču pri KUS-e Štefánik, Laliť

Réžia: kolektív

 

Elena Hložanová: Život je čudo

Divadelný súbor MOMS, Báčska Palanka

Réžia: Elena Hložanová

 

Katarína Mišíková Hitzingerová: Kto z koho

Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica

Réžia: Katarína Mišíková Hitzingerová

 

Laco Kerata: Nedeľa

Ochotnícke divadlo Nová scéna, Padina

Réžia: Želko Marušník

 

Peter Pišťanek: Príhody Ľudevíta Dônča

Slovenský kultúrno-osvetový spolok, Erdevík

Réžia: Anna Kovárová

 

Ukážková inscenácia Dokonalá svadba

Ochotnícke divadlo pri KIS, Kysáč

Autor: Robin Hawdon

Réžia: Ján Privizer

 

Dario Fo: Nemôžem zaplatiť, ani nechcem zaplatiť

SKOS Detvan, Vojlovica, Pančevo

Réžia: Vladana Cvijanovićová

 

Ivan Holub: Pohreb

Ochotnícke divadlo pri KUS Zvolen, Kulpín

Réžia: Aleksander Bako

 

Ľudmila Razumovská: Drahá pani profesorka

Slovenské divadlo VHV, SKUS h. Janka Čmelíka, Stará Pazova

Réžia: Anička Balážová

 

Jovan Sterija Popović: Ženba a vydaj

Divadlo VHV, Kovačica

Réžia: Milenko Pavlov

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Monika Necpálová, herečka zo SR, Dipl. glumica Aleksandra Ilić Pleskonjić, herečka Srbského národného divadla z Nového Sadu a Dipl. herec a Dipl. režisér Doc. Miroslav Benka, významný umelec zo Starej Pazovy uzavrela, že je Divadelný vavrín šancou na stretnutie divadelníkov z najširších oblastí z radov vojvodinských Slovákov. Prehliadka si udržiava stále veľký význam pre slovenskú entitu v Srbsku. Nie každý rok sme boli svedkami takej obrovskej produkcie ako tento rok, keď sme videli až 14 predstavení. K celkovému pozitívnemu zhodnoteniu prehliadky prispeli najmä produkcie z Kulpína, Báčskej Palanky, Pivnice, Erdevíku, Báčskeho Petrovca, Kovačice a najmä domáci súbor zo Starej Pazovy, ktoré aj tento rok potvrdili vysoký kredit slovenského vojvodinského divadelníctva. Víťaz prehliadky, ktorý bude Vojvodinu reprezentovať na slovenskej Scénickej žatve, určite bude mať čo ponúknuť.

 

Odborná porota sa rozhodla na tohtoročnej divadelnej prehliadke udeliť nasledovné ceny:

10 rovnoprávnych Cien za najúspešnejší herecký výkon a to:

Branislav Ušiak, za úlohu Braňa v hre Romana Olekšáka Negativisti (v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca)

Mira Lainovićová, za úlohu Zipi v hre Romana Olekšáka Negativisti (v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca)

Marína Brnadićova za úlohu Erže v hre Jána Hrubíka Tango miliardo (v podaní OD Michala Babinku-Úču pri KUS-e Štefánik z Lalite)

Jozef Chrček, za úlohu On v hre Eleny Hložanovej Život je čudo (v podaní Divadelného súboru pri MOMSe z Báčskej Palanky)

Branislav Čeman, za úlohu Toma v hre Robina Hewdona ...Dokonalá svadba (v podaní OD pri KIS Kysáč z Kysáča)

Emília Lazićová, za úlohu Ona v hre Eleny Hložanovej Život je čudo (v podaní Divadelného súboru pri MOMSe z Báčskej Palanky)

Katarína Kalmárová, za úlohu Antónie v hre Daria Foa Nemôžem zaplatiť, ani nechcem zaplatiť (v podaní SKOS Detvan z Vojlovice - Pančeva)

Mária Koruniaková, za úlohu doktorky v hre Ivana Holuba Pohreb (v podaní OD pri KUS Zvolen z Kulpína)

Miloslav Jonáš, za úlohu nahovárača v hre J. S. Popovića Ženba a vydaj (v podaní Divadla VHV z Kovačice) a

Viktória Šifelová za úlohu dcéry v hre J.S Povića Ženba a vydaj (v podaní Divadla VHV u Kovačice)

Cenu za herecký debut: Zlatkovi Rybárovi za stvárnenie úlohy Ľudevíta Dônča v predstavení Príhody Ľudevíta Dônča v podaní SKOS Erdevík z Erdevíka  

Cena za najúspešnejšiu epizódnu úlohu: Jasmine Kováčovej za stvárnenie úlohy Judy v predstavení Robina Hawdona Dokonalá svadba v podaní OD pri KIS Kysáč z Kysáča

Cena za dramatizáciu: Anne Kovárovej, režisérke predstavenia Príhody Ľudevíta Dônča ma motívy príbehu Petra Pišťaneka v podaní SKOS Erdevík z Erdevíka

Cena za najúspešnejšiu hudbu: Miroslavovi Bakovi v predstavení Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu: Barbore Galisovej v predstavení Romana Olekšáka Negativisti v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca

Cenu za najúspešnejšiu kostýmografiu: Alexandrovi Bakovi a kolektívu  v hre Ivana Holuba Pohreb v podaní OD pri KUS Zvolen z Kulpína

Cenu za najúspešnejší pohyb: Miroslavovi Kožíkovi v predstavení Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy

Cena za najúspešnejšiu réžiu: Miroslavovi Kožíkovi zo Starej Pazovy za réžiu predstavenia Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS-e H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšiu hlavnú ženskú postavu: Anne Kanášovej za úlohu Profesorky v predstavení Ľudmily Razumovskej Drahá pani profesorka v podaní Slovenského divadla VHV, SKUS H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšiu hlavnú mužskú postavu: Jánovi Kmeťkovi za úlohu Tomáša v predstavení Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej Kto z koho v podaní OD Janka Čemana z Pivnice

Cena za najúspešnejšiu divadelnú inscenáciu:

Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS-e H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.

 

OSOBITNÉ PRIPOMIENKY ODBORNEJ POROTY

Odborná porota sa snažila po každom predstavení podať konštruktívne pripomienky každému súboru, všetkým účastníkom umeleckého prednesu. Z toho je názoru, že v záverečnej súvahe, keď sa udeľujú ceny, treba zdôrazniť predovšetkým hodnoty každého predstavenia a jeho tvorcov.

-Odborná porota mala veľmi ťažkú povinnosť z mnohých dobrých predstavení a najmä dobrých hereckých kreácií vybrať a odmeniť iba tých najlepších.

-Odbotná porota navrhuje, aby organizátori pouvažovali o možnosti zorganizovania aspoň trojdňovej divadelnej dielne, v rámci 45. prehliadky Divadelný vavrín 2014, v ktorej by sa zoskupili ochotníci všetkých účinkujúcich súborov.

-Odborná porota ďalej navrhuje, aby sa prípadne určili supervízori, ktorí by sledovali proces realizácie predstavenia a svojím odborným posudkom s malými intervenciami, nenarušujúc autoritu tvorivých súborov, dopomohli k tomu, aby sa eventuálne vyhlo nedopatreniam a zvýšila sa kvalita samotného predstavenia.

-Tohtoročný počet predstavení poukazuje na bohatú produkciu a na usilovnú prácu v najrôznejších prostrediach, kde sú zapojení mladí ľudia, v ktorých je obrovský umelecký potenciál pre budúcnosť divadelníctva vojvodinských Slovákov.

-Odborná porota navrhuje, aby organizátori pouvažovali o možnosti, aby sa festival opäť vrátil do zimného obdobia, keď sú ľudia oslobodení od každodenných prác.

-Odborná porota navrhuje, aby organizátori zamenili v názve podujatia slovo „prehliadka“ za slovo „festival“, nakoľko prehliadka je len podujatie revuálneho typu bez hodnotenia kvality inscenácií

Odborná porota sa rozhodla prideliť všetky ocenenia jednohlasne.

 

V Starej Pazove,  13.10. 2013

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.