Зборник радова 15. конференције музиколога и музичких стручњака

Увод

Феномен опстанка словачке војвођанске културе садржан је, између осталог, и у томе што је временом ова мањинска култура, удаљена од свога језгра, следећи велике националне културе и сама формирала властите културне и уметничке правце. Изградити аутохтону културу, ипак, не би било могуће, а да у том процесу није партиципирао велики број личности које су у наше крајеве долазиле, на краће или дуже време, са територије Словачке. Тако је било у прошлости, а тако је и данас када се, посебно у научним дисциплинама, са великим поверењем ослањамо на стручне институције и образовне установе у Словачкој које нашем раду дају нове перспективе.

Управо у том духу су и наше музиколошке конференције Словачка музика у Војводини од самог почетка завређивале пажњу научних институција и академске заједнице из Словачке. Тако је било и током реализације њеног петнаестог одржавања, а управо нас ова чињеница веома радује и подстиче на још бољи рад. Част су нам указали стручњаци са Универзитета Матеја Бела из Банске Бистрице, из Литерарног архива Словачке националне библиотеке из Мартина, етнолошкиње које, између осталог, делују у врсним удружењима за заштиту културног наслеђа. Захваљујући њиховом доприносу имали смо могућност да још дубље сагледамо теме попут композиторског дела Вилијама Фигуша Бистрог, Микулаша Шнајдера Трнавског, Јана Подхрадског, као и народно стваралаштво, које је захваљујући истраживачком пројекту забележено у Пивницама и у другим војвођанским срединама, те је на основу њих настао сценски програм под називом Слике са Доње земље. Конференција је уједно била платформа у оквиру које смо говорили о новијем феномену – телевизијској продукцији у Словачкој која има за циљ да презентује народну културу Словака у Војводини.

Конференција је такође представила радове домаћих стручањака, те смо имали могућност да се упознамо са најновијом збирком музичког стваралаштва Владимира Ковача из Бачке Паланке, затим да се упознамо са музичким животом Кисача и хорском музиком из Селенче. Својеврсну уметничку тачку након успешног конференцијског дана ставили су певачи Камерног хора „Zvony”, чланови Оркестра из Селенче и оперски певач Борис Бабик из Старе Пазове, који су поводом десетогодишњице смрти Јана Носала из Селенче приредили избор из музичког опуса овог композитора.

Петнаеста музиколошка конференција одржана је у Заводу за културу војвођанских Словака уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке у дијаспори. Иако је по први пут изостала подршка Одбора за културу Националног савета словачке националне мањине, форум је ипак испунио највише критеријуме које ова врста догађаја од организатора захтева. Намера да се посветимо теми истраживања, документације и презентације музичког живота војвођанских Словака остварена је, а у прилог томе говори и зборник који представљамо јавности. Саставни део 15. конференције била је и презентација зборника са прошлогодишње конференције, која је била посвећена доприносу двеју личности словачког војвођанског музичког живота – Јураја Ферика Старијег и Јураја Ферика Млађег. На пољу очувања нематеријалног културног наслеђа, као што је, између осталог, и оно музичко, трајно остаје само оно што је записано и то нас охрабрује да и убудуће обрађујемо до сада недовољно познате теме из музичког живота војвођанских Словака.

 

Милина Склабински

 

 

Зборник у електронској форми налази се овде.

Release Date: 
2020

Zavod preporučuje

Bibliografia Jána Kišgeciho

Bibliografia Jána Kišgeciho autorky Boženky Bažíkovej vyšla ako 6. zväzok v edícii Bibliografie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov roku 2021. V tejto edícii okrem prvej knihy Bibliografia Andreja Ferku z roku 2010, ktorú podpísal náš básnik, prozaik, prekladateľ, literárny kritik, knižný editor a redaktor, zostavovateľ antológií slovenskej vojvodinskej a celoslovenskej poézie a bibliograf Víťazoslav Hronec, ďalšie vydania v tejto edícii ÚKVS podpísala autorka tohto posledného zväzku Boženka Bažíkova.

Istorija standardnog slovačkog jezika u okruženju vojvođanskih Slovaka u međuratnom periodu

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je u 2020. godini objavio šesti tom iz svoje edicije „Doktorske disertacije”. Ovoga puta bila je to disertacija “Istorija standardnog slovačkog jezika u okruženju vojvođanskih Slovaka u međuratnom periodu” Samuela Koruniaka, koju je autor uspešno odbranio na Katedri za slovački jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta “Konstantin Filozof” u Njitri. Samuel Koruniak se u svojoj disertaciji fokusirao na složeni fenomen književnog jezika vojvođanskih Slovaka sa posebnim naglaskom na period posle 1918.

Зборник радова 15. конференције музиколога и музичких стручњака

Увод

Bibliografia Jána Labátha

Keď sme začínali intenzívnejšie pracovať na bibliografii Jána Labátha, a bolo to v roku 2014, mali sme pohromade už veľkú časť jeho tvorby, teda materiál, ktorý bolo treba spracovať a dať do podoby bibliografických jednotiek.

Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Uvod...

 

Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa

Dizertačná práca Mgr. art. Miliny Sklabinskej – Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa je zameraná na analýzu, interpretáciu a čiastočne aj hodnotenie esteticko-hudobných a hudobných prác významného slovenského etnomuzikológa, hudobného skladateľa a pedagóga z radov slovenskej národnostnej enklávy v Srbsku, Mr. Martina Kmeťa.

Put između tradicionalnog i modernog (činjenice i veze)

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je svoju izdavačku produkciju obogatio još jednim značajnim izdanjem – zbornikom radova sa teatrološkog skupa posvećenog 150. godišnjici pozorišta u Petrovcu.

Pavel Pop: Senzitivna likovna misao

Autori: Vladimir Valenćik, Sava Stepanov

Fotografije: Milovan Ulićević, Vladimir Zubac

Graficka obrada: Vladimir Suđicki, Miroslav Šuster

Izdavač: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka

Broj strana: 224

ISBN: 978-86-87947-44-3

 

BÁSNICI 2018

Spolok slovenských spisovateľov pri svojom 95. výročí založenia vydal reprezentačnú antológiu poézie svojich členov Básnici 2018. Do antológie boli zaradení aj predstavitelia poézie vojvodinských Slovákov.

Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista

Miestny odbor Matice slovenskej v Báčskom Petrovci v roku 2018 vydal knihu pod názvom Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista autorov Milana S. Breberina a Nemanju M. Breberina, a v preklade Kataríny Melegovej-Melichovej. Kniha vyšla v edícii Z našej minulosti ako 1. zväzok za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.