Konkursi

Mesto Snina v y h l a s u j e 18. ročník autorskej literárnej súťaže GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA.