Konkursi

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby navrhli potenciálnych ocenených na rok 2018 najneskôr do 9. februára 2018.
Slovensko vyhlasuje 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.