Konkursi

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov spolu s ďalšími organizátormi festivalu vyzývajú folklórne súbory, spevácke skupiny a orchestre, aby sa zúčastnili 48. Folkórneho festivalu Tancuj, tancuj...
Kultúrne centrum Kysáč vyzýva detské folklórne súbory, spevácke skupiny a orchestre, aby sa zúčastnili 25. Detského folklórneho festivalu Zlatá brána.
Celoslovenská literárna súťaž pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí - Hodžov novinový článok 2018.
25. Dni detského divadla 3xĎ sa budú konať v termíne 1. - 3. júna 2018 v Starej Pazove. Lehota na prihlasovanie účastníkov trvá do 15. mája 2018.
Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby.
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vypísala 7. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 26.-27. októbra 2018 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 na tému: