Zaposleni

Direktor ZKVS
+381 21 54 55 70
+381 21 54 55 72
Milina Sklabinski
Direktorica ZKVS od 2008 do 2015 godine
+381 21 54 55 70
+381 21 54 55 72
Katarina Mosnak Bagljaš
+381 21 54 55 70
+381 21 54 55 72
+381 21 54 55 70
+381 21 54 55 72