Zuzka Medveďová

Prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov

Jedna z prvých slovenských maliarok Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera. Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla počas Národného zhromaždenia, čiže prvých Slovenských národných slávností v Petovci 28. augusta 1919 na výstave obrazov a ručných prác, ktorú zorganizoval s petrovskými ženami prvý akademický maliar z radov vojvodinských Slovákov Karol Miloslav Lehotský (1879 1929).

Prvá príležitosť predstaviť svoje práce mimo Petrovca sa vyskytla v lete roku 1920 pri organizovaní Radišovej výstavy národného umenia v Záhrebe. Práce potom prevzala v Novom Sade Štefánia Mičátková a usporiadala z nich výstavu i v Novom Sade.

Zuzka Medveďová odcestovala do Prahy vo februári roku 1921. Pricestovala mimo termínov prijímacích skúšok na akadémiu, a preto sa zapojila do súkromnej školy prof. Ferdinanda Enelmüllera, známeho krajinkára. Po dlhšom pobudnutí na súkromnom školení z finančných dôvodov musela opustiť Prahu a odcestovala do Berlína vyskúšať tam možnosť študovania. Nepoznala však dostatočne nemecký jazyk, takže sa musela vrátiť domov.

V tom období – počas štvrtých Slovenských národných slávností – v Petrovci usporiadala svoju prvú samostatnú výstavu. Totiž 3. – 4. septembra 1922 v budove gymnázia na Širokej ulici – kde sa dnes nachádza jej galéria – zoskupila 95 prác, z čoho 40 olejomalieb.

Zuzka Medveďová začala študovať v Záhrebe na Umelecko-priemyselnej škole. V roku 1923 sa jej podarilo odísť späť do Prahy, zložiť prijímacie skúšky a zapísať sa na Akadémiu výtvarného umenia. V Prahe študovala u portrétistu Maxa Švabinského a u profesora Jakuba Obrovského. Umelecké štúdiá v Prahe absolvovala roku 1929.

Po návrate zo štúdií z dôležitejších výstav doma treba uviesť jej výstavu v Základnej škole v Kysáči 31. mája 1931 na oslave 10. výročia založenia Spolku československých žien v Juhoslávii. Toho istého roku počas Slovenských národných slávností v Petrovci mala tiež výstavu, na ktorej v dvoch miestnostiach vystavila 120 rôznych obrazov. Na výstave boli i obrazy krojovaných figúr, namaľované pre múzeum v Martine. Okrem toho vystavila aj veľký počet už vypredaných portrétov a novinkou boli krajinky z pobrežia Jadranského mora, zo Splitu. Jednu z najvýznamnejších samostatných výstav v tridsiatych rokoch Zuzka Medveďová mala v Trenčíne roku 1934.

V auguste roku 1942 sa Zuzka Medveďová odsťahovala z Petrovca do Bratislavy. Na určitý čas opustila ľudovožánrové témy, venujúc sa historickým kompozíciám a výtvarnému spracovaniu námety z Veľkomoravskej ríše. Roku 1943, v publikácii Emanuela Bôhna Slovenskí výtvarníci v Maďarsku, bola zaradená medzi najlepších menšinových výtvarníkov.

Po druhej svetovej vojne Zuzka Medveďová neopúšťa prvotnú tematickú orientáciu svojej tvorby. Často prichádza do Petrovca vďaka svojej vynaliezavosti a maľuje vo svojom rodičovskom dome.

Pri príležitosti maliarkiných sedemdesiatin, roku 1967, v Petrovci bola usporiadaná výstava jej obrazov pod názvom Výber z prác. Roku 1972 pri príležitosti jej 75. narodenín mala v petrovskom Národnom múzeu retrospektívnu výstavu. K jej 80. narodeninám Slovenská redakcia Televízie Nový Sad nakrútila o nej film a zároveň mala maliarka znovu v Petrovci výstavu. Roku 1982 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec jej udelilo Októbrovú cenu. Vtedy už 85-ročná Zuzka Medveďová sa mienila natrvalo presťahovať do Petrovca. To sa jej však neuskutočnilo. Zdravotný stav sa jej zhoršil a viacej už do Petrovca neprišla.

Zuzka Medveďová zomrela v Pezinku (Bratislava) 1. februára 1985 a urna s jej popolom bola uložená do hrobu jej rodičov a sestier na petrovskom cintoríne 3. marca 1985. Jej umelecké dielo v Petrovci ochraňuje Galéria Zuzky Medveďovej, otvorená 1. júla 1989.

Vladimír Valentík

You need Flash player to see this content.

Vidi još: 
Zuska Medveđova (galerija slika)
Zuska Medveđova (biografija)

Zakorenení v stopách predkov predchádzajúce

Ján Kmeť

Akademik, doktor vied, literárny vedec, kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ

Prvý akademik Srbskej akadémie vied z radov vojvodinských Slovákov, Dr.

Zuzana Chalupová

Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice

Maliarsky opus Zuzany Chalupovej najčastejsie tvorili figurálne kompozície žánrových scén z nášho každodenného dedinského života a práce. Zuzana Chalupová maľovala chov hydiny, pranie, dojenie kravy, okopávanie kukurice, žatvu a iné práce dedinčanov. Maľovala ich často v bohato dekorovaných interiéroch sedliackej izby pri rodinnej večeri, pytačkách, modlitbe, odobierke a pod. Jej maliarsky prejav je výrazne naratívny.

Zuzka Medveďová

Prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov

Jedna z prvých slovenských maliarok Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera. Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla počas Národného zhromaždenia, čiže prvých Slovenských národných slávností v Petovci 28.

Ján Čajak ml.

Prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor

Ján Čajak mladší (pseud. Ján Blatňanský, Ján Svätojánsky, Junior) bol známy slovenský prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka.

Narodil sa 18. júla 1897 v Selenči. Na školy chodil v Báčskom Petrovci, Sarvaši, Novom Vrbase a Novom Sade. Evanjelickú teológiu skončil v Bratislave a Prešove. Vzdelanie ukončil v Belehrade na Vysokej škole pedagogickej.

Ján Sirácky

Historik, kultúrny dejateľ, prekladateľ

Narodil sa 29. mája 1925 v Báčskom Petrovci v chudobnej roľníckej rodine. Tu vychodil štyri triedy ľudovej školy a päť tried slovenského gymnázia. Pokračoval v štúdiu na Gymnáziu so slovenskou vyučovacou rečou v Šuranoch, ale zmaturoval roku 1944 ako súkromný žiak rovnakého gymnázia v Košiciach. V lete roku 1944 sa podobne ako väčšina žiakov slovenského gymnázia v Petrovci zapojil do protifašistického hnutia a od jesene roku 1944 bol príslušníkom slovenskej XIV. vojvodinskej brigády.

Vladimir Hurban Vladimirov

Pisac i evangelički sveštenik

Vladimir Hurban Vladimirov (pravo ime Vladimir Konstantin Hurban) rođen je 4. avgusta 1884. godine u Staroj Pazovi. Bio je unuk J. M. Hurbana i sinovac S. H. Vajanskog. Deo gimnazijskog školovanja završio je u Zagrebu, evangelističku teologiju u Beču i Bratislavi. Ceo život radio je kao sveštenik u rodnom mestu. 1913.

Adam Vereš

Evangelički sveštenik, prvi episkop slovačke evangličke a. v. crkve u Jugoslaviji

Evangelički sveštenik i prvi episkop slovačke evangeličke a. v. crkve u Jugoslaviji, Adam Vereš je rođen 15. novembra 1883 u Staroj Pazovi od oca Adama, notara i majke Marije, rođ. Kiršnerove.

Mikulaš Šnajder Trnavski

Kompozitor, dirigent i pedagog, narodni umetnik

Mikulaš Šnajder - Trnavski je rođen 24. maja 1881 u Trnavi. Bio je muzički kompozitor, dirigent, pedagog i narodni umetnik. Celi svoj život je posvetio narodnoj muzici. Kao mlad je pevao u dečačkom horu kod jezuita, kasnije je bio organista i regenšor.

Vilijam Figuš Bistri

Kompozitor, pedagog, autor prve slovačke opere

Vilijam Figuš Bistri je rođen 1875. godine u Banskoj Bistrici. Bio je poznat muzički kompozitor i jedan od prvih stručnjaka u oblasti slovačke narodne muzike. Autor je prve slovačke opere Đetvan. Muzički stručnjaci ga smatraju za predstavnika nove slovačke muzičke umetnosti. Od 1903. do 1907. godine radio je kao učitelj u Padini.

Jan Kvačala

Evangelički teolog, istoričar

Jan Kvačala je rođen u Bačkom Petrovcu u učiteljskoj porodici. Njegovi roditelji su bili poreklom iz Slovačke, otac iz Beckova a majka iz porodice Godra. Terezija Godra je bila ćerka Jozefa Godre iz Bohunjica, koji je od 1830. god. punih 42. godine radio kao učitelj i kantor – levita u slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvenoj opštini u Laliću.