Biblioteka u Padini

Značajan kulturni delatnik Albert Marćiš (1855 - 1918) 1880 godine je osnovao Čitalačko društvo u okviru kojeg je počela da se gradi biblioteka. Tu su nastajala i njegova književna dela. Fond biblioteke se 1931 godine premestio u kuću, koju je svojim sugrađanima za kulturnu delatnost poklonio Dr. Jozef Holubek, značajna kulturna ličnost u Padini. U ovoj kući je radila i čitaona a bila su tu i predavanja i pozorišne predstave.

Biblioteka je jedno vreme radila u okviru Doma kulture Mihala Babinku a od 1998 godine je grana Opštinske biblioteke u Kovačici. Centar je sustetanja ljubitelja pisane reči u Padini.

Danas u svom fondu biblioteka nudi oko deset hiljada knjiga, od kojih je polovina u slovačkom jeziku. Beleži i  devetnaest vrsta časopisa na slovačkom a dva na srpskom jeziku.

Knižnica v Padine

Foto: Michal Madacký

 

zdroj: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry