Biblioteka "Mihal Babinka" u Kisaču

Knižnica Michala Babinku v Kysáči bola založená 15. novembra 1862. Založili ju evanjelicky farár Juraj Jesenský a Ján Mičátek. Knižnica vtedy mala len 63 knihy. Roku 1934, keď sa knižnica presťahovala do Národného domu, jej fond pozostával z 322 kníh a vtedy mala až 103 členov. V septembri roku 1974 knižnica sa presťahovala do miestností Kultúrno-informačného strediska.

Od založenia knižnice fond kníh v Kysáči sa významnejšie začína zväčšovať až po Druhej svetovej vojne. 50-tých rokoch do knižnice prišlo 86 kníh v slovenskom jazyku, z ktorých je len 8 detských. V nasledovnom desaťročí do fondu tejto knižnice je zaradené 1127 slovenských kníh. Najviac slovenských kníh je zaradené počas sedemdesiatých rokov - až 4080 z toho 915 detských. Devedesiate roky, zaznamenávajú ďalší pád. Nové tisícročie do knižnice neprinieslo viac kníh, ale žiaľ omnoho menej. Od roku 2000 do slovenského fondu je zaradené 221 kníh. Dnes pobočka v Kysáči má 13252 knihy z čoho je 5818 slovenských kníh. Od 5. novembra 1962 táto knižnica pôsobí ako pobočka Národnej knižnici v Novom Sade.

Zdenka Valent-Belić