Ličnosti

Jan Branislav Mičatek

učitelj, pesnik, lingvista, matičar, nacionalni lider, organizator kulturnog života
Jan Branislav Mičatek
( 19. novembar 1837 - 24. januar 1905 )

Ján Branislav Mičátek sa narodil 19. novembra 1837 vo vtedajších Malých Stankovciach (dnes Trenčianskych Stankovciach). Otec mu tiež bol učiteľom a učil sa u spisovateľa Kalinčiaka, ktorý bol prednášateľom a učiteľom v Modre, kde mladý Mičátek získal nielen prvé pevné vedomosti, ale aj hrdosť, že pochádza z rodu významných národovcov – vzdelancov. Tu zakončil aj učiteľský ústav.

Marija Havran

scenograf i kostimograf
Marija Havran
( 1. april 1966 )

Likovno obrazovanje stekla je u Srednjoj umetničkoj školi (smer - grafički dizajn) u Novom Sadu, a nakon toga na Akademiji likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. U periodu od 1991. – 1996. godine studirala je scenografiju i kostimografiju na Akademiji umetnosti u Bratislavi kod profesora Jozefa Cillera. Doktorske studije završila je na istoj akademiji kod prof. Milana Čorbe. Doktorsku disertaciju na temu "Dandi – Dandizam kao umetnost sebastilizacije" odbranila je 2002. godine.

Samuel Starke

Evanjelický kňaz,biskup,národno-kultúrny dejateľ,jeden zo zakladateľov Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci,predseda Matice slovenskej v Juhoslávii
Samuel Starke
Samuel Starke
( 17. mart 1888 - 6. april 1959 )

Samuel Starke sa narodil 17. marca 1888 v Mošovciach. Ľudovú školu skončil v rodisku a gymnázium v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. Evanjelickú teológiu študoval v Bratislave, Rostocku a Lipsku. Za farára ho v roku 1912 v Budíne vysvätil biskup G. Scholz.

V roku 1913 vstúpil do manželstva s Annou Burianovou, s ktorou mal päť detí.