Jozef Havjar

naivni slikar
Jozef Havjar
( 1956 )

Rođen je 1956. godine u Kovačici. Osnovnu školu je završio u Kovačici, a srednju mašinsku u Pančevu. Intenzivno slika od 1993. godine. Prvu samostalnu izložbu imao je 1998. godine u Kovačici. Član je Kovačičke galerije naivne umetnosti. Imao je više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Njegovo stvaralaštvo je podstaknuto pričama iz detinjstva koje se odnose na nekadašnji način života i rada Kovačičana. Prizori su, po pravilu, smešteni negde na kraju idiličnog sela. U prednjem planu su ljudi koji obavljaju seoske poslove, ili se odmaraju, a uz njih su domaće životinje. Idilično selo je u drugom planu.