Ana Lenhartova

naivni slikar
Ana Lenhartova
( 1952 )

Rođena je 1952. godine u Kovačici. Počela je sa radom 1967. godine kao naivna slikarka, koja se bavi intarzijom. Oktobra 2008. godine postaje aktivna članica Galerije naivne umetnosti u Kovačici.