Slikom zajedno - izložba Zavoda za kulturu nacionalnih manjina otvorena u Novom Sadu