Slávnostné odovzdávanie regionálnej ceny Pro Cultura Slovaka