Međunarodna saradnja

U skladu sa Statutom ZKVS, Zavod razvija međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka radi unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom, susednim zemljama i regionima i drugim zemljama Evrope i sveta, i to: razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih, likovnih i muzejskih izložbi i folklornih ansambala; razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika; razmenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija; razmenom izložbi; organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti, i sl.

Zavod će ostvariti saradnju u okviru izrade projekta u oblasti kulture i umetnosti i sa međunarodnim organizacijama.

 

Međunarodna saradnja - ukratko po godinama

2010 

ZKVS je i u 2010. godini učestvovao u razvoju međunarodne saradnje posredstvom uzajamne razmene iskustava u radu na polju kulture u cilju prezentacije slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu. ZKVS sarađivao je sa brojnim institucijama i ustanovama u Slovačkoj, između ostalih sa Uredom za Slovake u inostranstvu, Zavodom za pozorište i Zavodom za jezičku književnost SAN, kao i sa institucijama Slovaka u Rumuniji, Mađarskoj i Češkoj. Više puta smo imali priliku da u ZKVS pozdravimo goste iz inostranstva, a i sami smo bili učesnici raznih akcija u drugim zemljama.

2011

Radi unapređenja i razvijanja saradnje slovačke manjine u Vojvodini s njenom matičnom zemljom i drugim državama, ZKVS je u 2011. sarađivao s brojnim inostranim institucijama, ustanovama i organizacijama. Reč je prvenstveno o Uredu za Slovake u inostranstvu, s kojim smo u Bratislavi organizovali manifestaciju Vašar Slovaka sa Donje zemlje, a zatim učestvovali i na međunarodnoj konferenciji „Slovak Connection“ na kojoj su referate u oblasti kulture i informisanja izneli i Slovaci iz Amerike, Kanade, Irske, Nemačke, Češke, Rumunije i Mađarske. ZKVS je gradio partnerstva i sa Katedrom za menadžment kulture i turizma UKF u Nitri, Lingvističkim zavodom SAN i Zavodom za slovačku književnost SAN, a ujedno je intenzivno sarađivao sa Slovacima iz Donje zemlje.

2012

U cilju organizacije međunarodnih događaja, uzajamne razmene iskustava i prezentacije slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je i 2012. godine razvijao međunarodnu saradnju. Prvenstveno je sarađivao sa Kancelarijom za Slovake u inostranstvu, ali i sa institucijama koje zastupaju slovačku manjinu u Rumuniji i Mađarskoj. Takođe smo sarađivali sa Galerijom Slovačkog radija u Bratislavi, sa Slovačkom narodnom bibliotekom, Slovačkim narodnim muzejom u Martinu i drugim ustanovama. Putem orguljaškog koncerta u centru Novog Sada, javnosti smo predstavili virtuoznog umetnika Jana Mihalka iz Slovačke, a i na drugim manifestacijama smo se trudili da građanima naše države približimo slovačku kulturu.  

2013

U okviru predstavljanja publikacije Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, ZKVS se predstavio u Nemačkoj, Slovačkoj republici i Mađarskoj.

2014

S cieľom zveľadiť a rozvíjať oblasť vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov, ÚKVS spolupracuje s odbornými organizáciami, ustanovizňami a inštitúciami nie len doma, ale aj v zahraničí. V tom zmysle bola v roku 2014 podpísaná dohoda o spolupráci s Výskumným ústavom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a okrem toho zapájali sme sa aj do početných medzinárodných školení a konferencií organizovaných v Srbsku, v Maďarsku alebo na Slovensku. Podarilo sa nám slovenskú vojvodinskú kultúru zviditeľniť aj vo Viedni na Inštitúte slavistiky, kde bol študentom slovom a obrazom predstavený kúsok slovenského sveta za hranicami Slovenska. Napokon sme v roku 2014 boli organizátormi významného dolnozemského podujatia - Na jarmoku, ktoré po piatich rokoch opäť pricestovalo do Srbska a združilo vyše 300 účastníkov z nášho štátu, z Rumunska, Maďarska, Chorvátska a zo Slovenska.

2015

V roku 2015 oddelenie pre rozvoj medzinárodnej spolupráce zaznamenalo kvalitný pokrok. V Bratislave na veľtrhu Slovakiatour sa pri stánku vojvodinských Slovákov zastavil aj prezident Slovenska Andrej Kiska. Ústav mu daroval knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. 21. veľtrh cestovného ruchu sa konal v Inchebe od 29. januára do 1. februára 2015. Privítal vyše 360 vystavovateľov z 22 krajín. Medzi nimi boli aj tri organizácie zo Srbska, ktoré prezentovali cestovný ruch vojvodinských Slovákov: Turistická organizácia Obce Kovačica, Turistická organizácie Obce Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. S cieľom prezentovať multikultúrnosť Vojvodiny ako jej najväčšiu hodnotu sa konal v Bruseli 13. októbra 2015 okrúhly stôl na tému Rozumej Vojvodine, kde svoju činnosť prezentoval aj ústav. Ústavy pre kultúru vojvodinských Maďarov, Chorvátov, Slovákov, Rusínov a Rumunov, ako aj Ústav pre kultúru Vojvodiny realizujú také programy, ktoré svojou hodnotou a kvalitou môžu osloviť medzinárodnú verejnosť a prispievať k budovaniu dobrého mena štátu, v ktorom žijú.

2016

ÚKVS od svojho založenia nepretržite zachováva a zveľaďuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a nadväzuje kontakty s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete. Ústav sa každý rok zúčastňuje Stálej konferencie v Bratislave a na podujatí Slováci žijúci v zahraničí, kde prezentuje svoju činnosť. Na medzinárodnom veľtrhu kníh Bibliotéka v Bratislave ÚKVS spolu so Slovenským vydavateľským centrom a Maticou slovenskou v Srbsku aj v roku 2016 predstavili svoje nové knihy. Taktiež nadväzuje vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska predovšetkým spoločným uchádzaním sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizáciou. V spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy ústav v roku 2016 odštartoval s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku, čím upevnil vzájomnú spoluprácu. 

2017

Mađunarodnu aktivnost Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2017. godini zasnovao je uglavnom na uzajamnoj i efikasnoj saradnji sa kulturnim i obrazovnim institucijama i ustanovama u Republici Slovačkoj. ZKVS je svoje istraživačke aktivnosti predstavio na međunarodnoj konferenciji Etnografski aspekti Slovaka iz regiona u Nadlaku u Rumuniji. Svoja izdanja i podržane publikacije Zavod je izložio u oktobru na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, jednoj od najstarijih, vrhunskih književnih događaja u regionu. ZKVS je takođe sa knjževnom produkcijom učestvovao na 25. Međunarodnom sajmu knjiga BIBLIOTEKA 2017 u Bratislavi. 2017. godine realizovali smo i prvu fazu istraživanja etno kuća i etnografskih zbirki u slovačkim vojvođanskim sredinama u saradnji sa stručnjacima SNM iz Bratislave.

Najefikasniji rezultat aktivnog rada Zavoda je osnivanje Nagrade Pro Cultura Slovaca za doprinos u oblasti kulture Slovaka iz regiona koju su zajedno definisali predstavnici ustanova i organizacija Slovaka iz Mađarske, Rumunije i Srbije, uz podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori. Nagrada će biti dodeljena godišnje povodom Dana svetske baštine 18. aprila tekuće godine.

Jedan od najreprezentativnijih događaja Slovaka iz regiona „Donjozemski vašar“ je 2017. godine održan u Srbiji, tačnije u Gložanu za vreme folklornog festivala „Tancuj, tancuj...“ u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Na vašar u Gložan je došlo preko 150 učesnika, kako domaći iz Vojvodine, tako i strani Slovaci iz Bekeščabe, Nadlaka kao i Slovaci iz Iloka i Našica u Hrvatskoj.