POZNAJ SVOJU MINULOSŤ

Vážení návštevníci, teší nás, že si chcete otestovať svoje vedomosti z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry.

Otázky vypracovala Milina Sklabinská, riaditeľka ÚKVS, predovšetkým z presvedčenia, že je naša kultúra jedinečná a zaslúži si, aby sme čím lepšie poznali všetky jej súvislosti.

Poznajúc svoju minulosť, jasnejšie môžeme rozumieť súčasnosti a odvážnejšie plánovať svoju budúcnosť.

Otázky boli koncipované podľa nášho kapitálneho diela Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Aktuálne je spracovaných 100 otázok, z ktorých sa náhodne vygeneruje 25, ktoré môžete riešiť v rámci jedného testovania.

Otázky budú pribúdať a tak Vám odporúčame vrátiť sa ku kvízu kedykoľvek, lebo na Vás budú čakať vždy nové otázky.

Prajeme Vám veľa úspechov!

Váš ÚKVS!