ZKVS i kreativne industrije

20. septembar 2013
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je učesnik Međunarodne konferencije CRINSS i domaćin sastanka predstavnika sektorske grupe za kreativne industrije Evropske preduzetničke mreže.


Prilog: