Výstava umeleckých diel Jozefa Klátika v Galérii Bel Art v Novom Sade

25. novembar 2020 - 9. decembar 2020

V stredu 25. novembra 2020 o 18.00 hod. v Galérii Bel Art (Bulvár Mihajla Pupina 17) v Novom Sade bude vernisáž umeleckých diel nášho akademického výtvarníka Jozefa Klátika pod názvom Nové formy

Výstava pre verejnosť bude otvorená do 9. decembra 2020 každý pracovný deň od 10.00 do 14.00 a od 17.00 do 20.00 hodine a  sobotou od 10.00 do 14.00 hodine.

Počas návštevy galérie sa treba dodržiavať predpísané hygienické opatrenia. Dovolený počet návštevníkov vo výstavnom priestore v istom čase sú tri osoby.

Viac o výstave sa dozviete na stránke www.belart.rs.

O výstave:

.. Slike iz ciklusa “Nove forme” predstavljaju plastičku afirmaciju prvenstveno jednog, izdvojenog i markantnog geometrijskog znaka koji ne oponaša određenu geometrijsku sliku (trougao ili pravougaonik), već upravo izgrađuje novi geometrijski smisao “sličnog” kao novog i drugačijeg poretka uslovno prepoznate geometrijske predstave. U tom kontekstu znak podjednako egzistira kao konkretna vizuelna činjenica, odnosno kao precizna artikulacija prvorazrednog “plastičkog znaka” složenog smisla (funkcije i značenja). Njegova egzistencijalna prostornost poprima značenje funkcionalne praznine i uspostavljanje logične (očekivane) korespodencije sa fenomenom unutrašnje prostornosti podjednako strukture i značenja sveprostora koji se učvršćuje u slobodnim dimenzijama samo uslovno “drugog plana” celine slike. Prisutni su i elementi iz Klaćikovog ranijeg iskustva slike koja se ne zaboravlja, naprotiv, ugrađuje se u novi plastički poredak (materija - boja, svetlost - prostor) ali se primat daje samom znaku i fenomenu “označenosti”. Slikar insistira na izdvojenim, elementarnim problemima, u osnovi reaktualizovane apstraktne slike izmenjenog smisla. Sužava se polje delovanja na istraživanje jednog, pre svega izrazito individualnog uspostavljanja reda primarnih jezičkih problema slike koja dobija vizuelno-značenjsku dinamičnost nametnutim “balansiranjem” između modernisičke apstraktne predstave, “označene predstave” i pretpostavljene ne-predstave. Realizacijom ciklusa “Nove forme” Jozef Klaćik još jednom, vrlo ubedljivo, potvrđuje svoju, godinama izgrađivanu poziciju aktivnog zagovornika aktuelnih ideja i izazova konkretnog vremena, trudeći se da postupkom izrazito subjektivne, podjednako modifikacije i “revizije” (korišćenjem ličnog iskustva) pronađe opravdanja za postojanje (i trajanje) sopstvenog puta ka samo njemu bitnim i važnim istinama SLIKE.

 

Úryvok z textu Miloša Arsića

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.