Objavljen godišnjak ZKVS Majak za 2014. godinu

5. maj 2015
ZKVS objavio najnoviji godišnjak Majak, u kojem putem tekstova i fotografija, na slovačkom i na srpskom jeziku, predstavlja celokupnu prošlogodišnju delatnost ove ustanove kulture.

Godišnjak Majak možete pronaći u elektronskoj verziji OVDE ili u štampanoj formi u prostorijama ZKVS.

U uvodnom obraćanju, direktorka ZKVS Milina Sklabinski, navela je sledeće:

Dragi poštovaoci slovačke vojvođanske kulture,

U 2014. godini Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka ušao je u šestu godinu svog postojanja. Zahvaljujući osmišljenom, usmerenom i doslednom radu našeg stručnog tima kao i razgranatoj mreži spoljnih saradnika, kulturnoj javnosti doneo je niz vrednih kulturnih dostignuća. Naši godišnjaci su tu, između ostalog, i zbog toga da na ova dostignuća ne zaboravimo odnosno da rečju i fotografijama, na slovačkom i na srpskom jeziku, svedočimo o jedinstvenoj i osobenoj kulturi vojvođanskih Slovaka.  

Maják_6

Da, radnici ZKVS kulturu vojvođanskih Slovaka smatraju jedinstvenom i to je osnovna premisa na kojoj gradimo naše strateške i razvojne planove. Ta jedinstvenost ogleda se u svemu, u vezu na narodnoj nošnji, u ornamentici slovačke arhitekture, u pevanju u Pazovi i u sviranju žena na harmonici u Aracu, na slikama naivnih slikara, u našim običajima i našim obredima. Njena jedinstvenost ipak najčešće je vezana uz fenomen opstanka koji snagom volje i duha odoleva raznim izazovima. Oslanjajući se na bogato kulturno nasleđe, pogotovo na značajne ličnosti koje su bile nosioci ove ideje u prošlosti, neumorno tražimo nove načine za svoj opstanak. Upravo zahvaljujući tim ličnostima danas poznajemo istorijske činjenice o tome kako su naši preci živeli, sa kakvim problemima su se suočavali, koliko snage je bilo potrebno za izgradnju crkava, škola, kako su počeli da se udružuju u prosvetnom i kulturnom pravcu i, najzad, kako su počeli da stvaraju pozorišne predstave, dokumentarne filmove, radio emisije, muzičke kompozicije najrazličitijih žanrova, slike jedinstvenih umetničkih senzibiliteta, veliki broj štampanih izdanja i pisanih literarnih dela, poeziju, prozu, literarne kritike ili stvaralaštvo za decu i, na kraju, razne programe, festivale i manifestacije inspirisane slovačkim kulturnim kodom a posvećene njegovom širenju.

Dozvoliću sebi konstataciju da, kada ovu oblast ne bismo sistematizovali putem tekstova, fotografija, video materijala na portalu www.slovackizavod.org.rs, ova kompleksna i složena problematika ostala bi vidljiva samo malom broju stručnjaka koji se njome bave. Mnogo šira javnost ostala bi uskraćena za vredne informacije o tom fenomenu. Mogućnost da se u to uverimo imamo svaki dan, kada nam sa raznih strana pristižu mejlovi ili pozivi za saradnju, pozivi na razne događaje sa interkulturnom tematikom, reči podrške i pohvale od Slovaka u Slovačkoj odnosno od Slovaka iz inostranstva kao i interes srpskih medija i srpske javnosti za programe koje u ZKVS radimo. Svesni činjenice da smo za sada sistematizovali tek mali deo čitavog korpusa, ipak vidimo benefite koji, zahvaljujući ovom radu, dobija cela slovačka zajednica u Srbiji.

Naša misija sastoji se u tome da brinemo o svim segmentima naše kulture te ćemo stoga i ubuduće razmišljati i delovati svemanjinski i neumorno podržavati sve one koji u lokalnim sredinama ulažu velike napore da bi se u njima i dalje govorio slovački jezik, da bi se na slovačkom pevalo, recitovalo, izvodile predstave i da bi vojvođanski Slovaci i dalje bili onaj deo društva na koji su naši sugrađani s pravom ponosni.

Milina Sklabinski, direktorka ZKVS
Vidi još: 

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 11. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú dobové fotografie znázorňujúce školský život vojvodinských Slovákov v minulosti.
Vo Výstavnom salóne Kultúrneho centra Zrenjaninu, vo štvrtok 4. februára 2021 otvorili 32. samostatnú výstavu Michala Ďurovku, akademického maliara z Kysáča.
U ponedeljak, 8. februara, je u galeriji ULUV-a u Novom Sadu otvorena izložba pod nazivom 1+1 Nagoveštaji, Alene Klaćikove i Jozefa Klaćika. 
Po takmer jednoročnej prestávke v oblasti kultúry, zapríčinenej pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu, v Starej Pazove sa v krátkej dobe uskutočnili hneď tri udalosti.
Petrovské Divadlo VHV na záver koronaroka (2020) predsa pripravilo a zinscenovalo na svojej Malej scéne divadelné predstavenie 26. decembra 2020.
Svetlo sveta uzrela nová monografická publikácia venovaná kameramanovi Jozefovi Maďarovi.
Tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia nového výtvarníckeho podujatia, ktoré si dalo za úlohu mapovať a predstavovať tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby.
Premiéra Pazovského kalendára na rok 2021 sa uskutočnila, ako sa to už stalo tradíciou, 13. decembra, teda na Luciu.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.