Vavilon kao prijatno mesto za život - Promocija knjige Imigranti u Vavilonskoj kuli

22. decembar 2017
U sredu 20. decembra sa početkom u 19 časova z Zavodu za kulturu Vojvodine održana je promocija knjige Imigranti u Vavilonskoj kuli.

Sem urednice Zdenke Valent Belić, koja je objasnila koncepciju knjige, razloge i način njenog nastanka, na književnoj večeri govorili su: dr Vladimir Pištalo, profesor na bostonskom univerzitetu i renomirani srpski prozni pisac, dr Nebojša Kuzmanović, zamenik pokrajinskog sekretara za kulturu i odnose sa verskim zajednicama i dr Zoran Đerić, v.d. upravnika Srpskog narodnog pozorišta, pesnik i književni naučnik – sva trojica autori razgovora iz zbornika.

Promociju je vodila dr Aleksandra Đurić Bosnić a o identitu je rečju i muzikom kazivao i novosadski kanautor dr Miloš Zubac.

Serijal razgovora o identitu, realizovan i prethodno objavljen na slovačkom jeziku u periodu 2015-2017. u časopisu Novi život, sastoji se od 14 razgovora između 28 renomiranih srpskih i slovačkih pisaca, koje su vodila i prevodile tri prevoditeljke i moderatorke: Kristina Kovač, Vladimira Dorčova-Valtnerova i sama urednica knjige u časopisa Novi život.  

Centralna tema koju su posrednice uspostavile, bio je identitet. Na nju su dobile široku skalu odgovora, uslovljenih prethodnim iskustvom svakog pojedinačnog pisca, ali i društvenih prilika, u kojima je njihova književnost nastala, u razgovorima su takođe pomenute i obrađene brojne druge teme: srpsko-slovačke književne veze, poetika bezdomnosti, problemi pisanja i stvaralaštva, ženski identitet, pisanje na nematernjem jezuku i položaj novog jezika i funkcija prevodilaštva, uticaj rata na identitet i književnost, telo i starenje u odnosu prema identitetu, sloboda stvaralaštva u periodu totalitarizmu...  

Istovremeno, zaslugom priređivača sagovornici su odabrani i upareni pažljivo, tako da se kod njih mogu prepoznati i vrlo fine, eterične sličnosti, ali i dovoljno razlika da razgovori budu dinamični i poticajni za kreiranje i iznošenje argumenata.  

Kako kaže autor recenzie Miroslav Keveždi: „Naslov knjige, nastao na osnovu reči Stanislava Baranjčaka koji u zaključku svog eseja o jezičkoj pometnji izriče metaforu „Imigrantski sindrom Vavilonske kule“, u prvi mah može asocirati na nešto negativno, strano i neuspešno, unutar prostora bez mnogo nade. Međutim, dijalogom i prevodilačkim posredovanjem, ali i uredničkim prepoznavanjem i inicijativom, ta situacija se preokreće u svoju pozitivnu suprotnost – nije loše stupiti u svet drugog i drugih jezika, nije loše ozbiljno misliti i tražiti odgovore na različitim stranama. Vavilon može biti prijatno mesto za ljudski život.“

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Redakcija časopisa "FOLKLÓR" poziva ljubitelje folklora, novinare, kulturne radnike da svoje tekstove o slovačkom folkloru u Srbiji objavljuju u ovom časopisu.
Slovačka društvena i kulturna asocijacija "Ľ. Štur" iz Melburna raspisuje konkurs za slovačkog koreografa i slovački orkestar iz Vojvodine.
Ljudovit Štur je umro 12.01.1856 u Modri - tačno 20 godina nakon izdavanja almanaha "Plody" i 10 godina nakon izdavanja prvih priručnika slovačkog jezika.
Najnovija knjiga Gregora Papučke "Úsmevné epitafy na (večný) odpočinok" izašla je u slovačkom izdavaštvu Post Skriptum, sa finansijskom podrškom Ureda za Slovake u inostranstvu.
Záverom zimného novoročia bol šiesty deň januára, známy ako Tri krále. Zvyky tohto dňa sú dôkazom prelínania staroslovanských obradov, obohatených prvkami rímskej kultúry s obradmi kresťanskými.
Slovačka samouprava u Budimpešti organizovala je u Domu manjina tradicionalno veče sa knjigom koje je posvećeno prezentaciji publikacija vezanih za život Slovaka u Mađarskoj.
Uz podršku Ureda za Slovake u inostranstvu ZKVS i njegov tim spoljnih saradnika izradio je šest audio i video reportaža o alternativnoj umetnosti mladih Slovaka u Vojvodini.
V stredu 29. decembra v Báčskom Petrovci prebiehala schôdza Vydavateľskej rady Slovenského vydavateľského centra, kde sa schvaľovala výročná správa z roku 2010 a vydavateľský plán na nastávajúci rok.
ZKVS je u saradnji sa Art centrom Hleba i igara realizovao projekat Slike davno zaboravljenog vremena. Rezultat te saradnje su mega-fotografije, panoi, sa motivima slovačke vojvođanske tradicije.
U utorak 21. decembra 2010. godine u prostorijama ZKVS održano je predavanje Dr. Milene Dragićević – Šešić na temu Menadžment (manjinskih) festivala.