Polstoročný Divadelný vavrín sa začal

28. oktobar 2019
V sobotu podvečer v Starej Pazove sa začala 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby - Divadelný vavrín 2019.

„Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi bude divadlo“. Týmito slovami o divadle českého spisovateľa Karla Čapka, Mária Koruniaková, najlepšie herečka 49. Divadelného vavrínu, otvorila 50. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby. Koruniaková, členka kulpínskeho KUS Zvolen, spolu s Vierou Dorčovou Babiakovou zahrali krátku scénku z predstavenia Konečná stanica, najlepšieho na Divadelnom vavríne 2018.

Otváracieho ceremoniálu sa okrem organizátorov zúčastnili aj početní hostia. Prvý sa prihovoril predseda Organizačno-správnej rady Divadelného vavrína Zdenko Uheli, ktorý poznamenal, že za týchto 50 rokov podujatia prešlo na tisíce ľudí a to čo zvlášť povzbudzuje, že ďakujúc ich snahám slovenská kultúra, náš jazyk a tradícia sa dodnes zachovali mimo hraníc materského štátu. Srdečnú gratuláciu k 50 výročiu prehliadky zaslal aj Ján Varšo, predseda ÚSŽV. V tej sa okrem iného uvádza, že divadlo približuje dramatickú i poetickú históriu národného človečenstva a odhaľuje jeho tienisté i svetlejšie stránky zo zámerom diváka poučiť, potešiť ale aj nasmerovať jeho život na cestu ľudskej bytosti. A Divadelný vavrín každoročným organizovaním napĺňa toto poslanie. Gratuláciu prečítala moderátorka programu Daniela Gorčićová.

V jubilejnom ročníku divadelný úspech popriala i Barbora Galovičová, konzulka Veľvyslanectva SR v Belehrade, ktorá poukázala na veľký význam poriadania  divadelnej prehliadky a podotkla, že divadlo dnes v digitálnej dobe je dobrou školou, ktorá vychová mládež, lebo divadlo nás učí láske k dejinám, k vlasti, k národu, ale predovšetkým láske k materinskej reči. V mene NRSNM na úctyhodné jubileum, na snahu a vytrvalosť ochotníkov v udržiavaní identity a vplývanie na pestrosť kultúrneho života poukázal Janko Havran, člen Výkonnej rady, poverený záležitosťami úradného používania jazyka a písma. On preniesol pozdravy predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej a predsedu MSS Jána Brtku. Obec Stará Pazova je hrdá na ochotnícke divadelné podujatia, ktoré sa konajú v tomto prostredí, tiež na slovenských divadelníkov a ich úspechy. O tomto vo svojom príhovore hovorila Nataša Micićová, pomocníčka predsedu Obce Stará Pazova poverená medzinocionálnými vzťahmi a regionálnou spoluprácou. Podotkla, že Divadelný vavrín má za cieľ zachovávať a zveľaďovať kultúrne dedičstvo a súčasnú kultúrnu tvorivosť Slovákov v Srbsku. Organizáciu prehliadky podporilo aj i MS na čele s Dragoslav Bonđim, predsedom VV RMS Stará Pazova. V umeleckej časti programu na husliach zahrali Sara Subotićová a Sonja Žunićová, žiačky základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića v Rume, s vysunutým oddelením v Starej Pazove, ktoré pôsobí v miestnostiach spolku.

Sprievodné podujatie

Pred slávnostným otvorením v aule divadelnej sály sa konala vernisáž výstavy fotografií pod názvom Filip a Michal Lašutovci na dolnozemskej ochotníckej divadelnej scéne.

Divadelná výstava vznikla pri príležitosti 50. ročníka Divadelného vavrína v Starej Pazove, spojením dlhoročnej tvorby dvoch divadelných fotografov Michala a Filipa Lašutovcov zachytávajúcej prácu ochotníckych súborov Slovákov v Srbsku. Fotografie vznikli na divadelných prehliadkach DIDA Pivnica, Palárikova Raková, Gorazdov Močenok a Scénická žatva na Slovensku. Michal Lašut, fotograf zo Slovenska, ktorému je celoživotnou láskou folklór, divadelnej fotografii sa začal venovať po nečakanom odchode svojho predchodcu, známeho divadelného fotografa Filipa Lašuta v roku 2012. Výstavu fotografii, svedectvo o slovenskom divadle vo Vojvodine, otvoril Alexander Bako, umelecký vedúci prehliadky, ktorý bol i sprostredkovateľom, aby sa výstava dostala do Starej Pazovy ako sprievodné podujatie. Na úvod svojho príhovoru Michal Lašut, povedal: ,,Cítim sa tu medzi vami ako doma, lebo vy nie ste iný ako mi, len ste na inom mieste a človek to cíti len keď príde medzi vás, lebo ste pohostinný, prajný, dobrý.,,

Za dva dni polovica Divadelného vavrína

Polstoročná opona Divadelného vavrína sa otvorila a ako prvé zo šiestich súborov v súťažnej časti vystúpilo OD Janka Čemana z Pivnice s predstavením Tajomný šepot autora Václava Šuplatu. Réžiu, dramaturgiu a úpravu textu mal na starosti Jaroslav Šimon, dlhoročný herec, ktorý na tejto jubilejnej prehliadke režijne debutoval. Porota obecenstva, ktorá má za úlohu zvoliť najúspešnejšieho herca v každom predstavení, za herca večera z osemčlenného súboru zvolila Borisa Merníka za stvárnenie postavy Michaela.

Pivnický súbor

Po každom predstavení na 50. Divadelnom vavríne sa vedú aj rozhovory o divadelných inscenáciách, v ktorých svoje prvé dojmy a povšimnutia s cieľom skvalitnenia predstavení súborom vynášajú členovia odbornej poroty v zložení: Doc. Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, Mgr. Art. Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka a Zdenko Kožík, dlhoročný úspešný herec ochotník. O práci tohto divadla mali slová chvály, lebo pivnický súbor má na tohtoročnej prehliadke až tri predstavenia. Pochválili aj scénografiu a čisté herecké postavy, ktorým treba trochu lepšie tempo, aby predstavenie bolo ešte lepšie.

Vojlovický súbor

V sobotu bolo na programe ešte jedno predstavenie a predviedli ho divadelníci SKOS Detvan z Vojlovice - Pančevo. Zahrali choreodrámu divadlo Druhí v poradí, autoriek predlohy Térezie Véberovej – Oravcovej a  Alisy Oravcovej, ktorá podpisuje aj réžiu, výber hudby a choreografiu. Roztancovaný, mladí herecký súbor v tomto predstavení nastolil problém odchodu mladých ľudí za lepším životom do zahraničia, kde sa stávajú druhoradými občanmi. Ani o tomto predstavení, ktoré má niekoľko koncov, porota nemala veľa pripomienok. Porota obecenstva za herečku večera zvolila Alisu Oravcovú za stvárnenie postavy Víly Ravijojly.

Druhý prehliadkový deň priniesol tiež dve predstavenia. Predviedli ich ochotníci z Lalite a z Aradáča. OD Michala Benku Uču z Lalite sa predstavilo veselohrou Navždy susedy, autorky Jany Burčiarovej, ktorá sa s hereckým kolektívom postarala aj o réžiu, dramaturgiu a kostýmy. Večná téma života na dedine a v meste bola inšpiráciou autorky, aby postavy priviedla ku komickým situáciám. S gratuláciou, že sa v tomto prostredí divadlo pripravuje, porota mala aj niekoľko vecných pripomienok, ktoré môžu prispieť ku skvalitneniu predstavenia. Herečkou večera sa podľa poroty obecenstva stala Daniela Valentová, ktorá stvárnila postavu susedy dedinčanky Marky.

Laliťania

Divadelná sekcia Branislava Vjerga Kultúrného centra z Aradáča na prehliadku priniesla tiež autorský projekt Jana Hrubíka, autora predlohy, režiséra, dramaturga, ktorý sa postaral aj o výber hudby. Inscenácia Zabíjačka bola zatiaľ najdlhšia na Divadelnom vavríne, trvala 90 minút. Hereckému súboru sa podarilo na momenty aj rozosmiať obecenstvo. Ak by predstavenie bolo kratšie, viacej by zaujalo divákov. Predstavenie bolo zohrané a snaživé. Dramaturgický zobrazuje niekoľko tém, ktoré sa prelínajú a o ktorých treba pouvažovať. Porota obecenstva za najlepšiu herečku vyhlásila Veronu Abelovskú Petrákovú, ktorá stvárnila postavu Erži.

Divadelný súbor z Aradáča

Po pondelkovej a utorkovej prestávke 50. Divadelný vavrín bude pokračovať od stredy do nedele. Dve súťažné predstavenia predvedú Pivničania a po jednom Novosadčania a Kysáčania.

Text: Anna Simonovićová, fotografie: Anna Simonovićová a Anna Lešťanová

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšla nová publikácia v edícii Doktorské dizertácie
Prestížnu regionálnu cenu získali Dagmar Máriu ANOCA z Rumunska, Mária Katarína Hrkľová zo Slovenskej republiky a Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
Výstava grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Vo štvrtok 12. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, sa v ÚKVS o14.30 h uskutoční vernisáž grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej ROVINA.
V Galérii SND v Kysáči v sobotu 7. augusta 2021, slávnostne otvorili 6. Bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, na ktorom vystavujú štrnásti autori.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 29. júla otvorená výstava majstrov insitného umenia Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej.
Pavel Surový ocenený prvou cenou v kategórii módna fotografia na medzinárodnej online súťaži International Baltic Ethnic Fashion Festival (IBEFF).
V sobotu 10.júla v Jánošíku bola uvedená do života nová kniha učiteľa a publicistu Martina Listmajera o tradičnom poľnohospodárstve a remeselníctve v tejto banátskej dedine.
Na nádvorí Slovenského domu v Aradáči sa v podvečer 11. júla 2021 uskutočnila prezentácia monografie Slovom a obrazom o dvanástich ročníkoch festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa vo štvrtok 24. júna 2021 uskutočnila prezentácia novej knihy prof. Dr. Anny Marićovej Ľudové zvyka, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove.