ZKVS predstavio Portal kulture na Novosadskom sajmu

1. mart 2011
Portal kulture vojvođanskih Slovaka - jedan od nekolicine manjinskih kulturnih informatora, koji pruža sadržaje i na srpskom jeziku.

Novosadski sajam, koji je trajao od 24. februara do 1. marta, promovisao je kulturne industrije Srbije a svoje programe u okviru Salona knjiga predstavile su brojne institucije, obrazovne ustanove, izdavačke kuće, kulturni centri...Posetioci Master centra, imali su prilike da se informišu i o kulturi vojvođanskih Slovaka, ali i da se upoznaju sa jednim od najkompleksnijih projekata Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka - Portalom kulture vojvođanskih Slovaka.

Milina Sklabinská, Žužana Serenčeš a Vladimíra Dorčová
Foto: ZKVS

Direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Milina Sklabinski je prisutnima ukratko predstavila delatnost Zavoda sa naglaskom na značaj portala, koji informiše javnost o celokupnoj kulturnoj infrastrukturi ove zajednice. Portal prezentuje svaku oblast kulturnog života Slovaka koji žive u Srbiji a kako je direktorka naglasila, portal je poprimio ulogu medija, jer dnevno objavljuje vesti o aktuelnim kulturnim događajima vojvođanskih Slovaka. Zahvaljujući činjenici, da je internet danas najefektivniji komunikacijski instrument za kulturni sektor, specifičnost portala je i sam spektar sadržaja, koji obuhvata obimnu i bogatu kulturu vojvođanskih Slovaka. Putem ovog projekta Zavod pokušava da prevaziđe komunikacijske barijere, jer objavljuje sadržaje na slovačkom, srpskom a delimično i na engleskom jeziku. Upravo ovu činjenicu je, kao veoma značajnu, istakla i eminentna novinarka Žužana Serenčes, koja je stručnjak za informisanje u manjinskim medijima.

Žužana Serenčeš
Foto: ZKVS

Žužana Serenčeš:

"Moram reći da kada sam prošetala ovim sajtom, koji je Milina sada predstavila, ponajpre sam bila fascinirana jednim njegovim segmentom. Govoriću vam najpre o tome da ovaj portal u podjednakoj meri svoje sadržaje nudi i ljudima koji ne razumeju i ne govore slovački jezik, dakle da je potpuno otvoren i da se nudi i široj zajednici, dakle u kompletnom sadržaju svoje segmente nudi i čitaocima na srpskom jeziku. Šta o tome reći a da ne bude uopšteno? Naravno kultura nije kultura ako ne komunicira i naravno znamo da nema etnički čiste kulture, da su one u stalnom dodiru i utiču jedna na drugu i da u tom smislu zbilja ne postoji ni jedna u uskom smislu etnički čista kultura. To nam je svima jasno i toga smo svedoci, prepoznajemo to. S druge strane sme se postaviti pitanje, da li u ovoj višejezičnoj multikulturnoj sredini, gde zbilja imate dodir različitih jezika i kultura, možete u tolikoj meri da nađete informacije, poruke, sadržaje i u tom smislu za mene, bez obzira na vrlo često ponosnu retoriku u ovoj sredini koja sa velikim ponosom govori o činjenici sopstvene multikulturalnosti, imam utisak da ona pročesto ostaje samo na nekom retoričkom nivou a da zapravo čim malo dublje zagrebete, joj pomalo nedostaje dovoljno toga u sadržinskom smislu. Pomislite samo i koliko je, ako šetate različitim portalima, budući da je ovo danas tema u ovoj mešovitoj sredini, vi ćete steći utisak da je veoma mnogo institucija, ustanova i medija koji prepoznaju značaj nečeg što se zove višejezičnost, znači imaju u svojim portalima mogućnost ili opciju za komunikaciju u drugom jezika, ali šta vam se onda najčešće dešava? Dobijete da je taj portal u tom jeziku u fazi izrade. To govori o jednoj vrsti prihvatanja političke korektnosti da ova sredina prepoznaje značaj nečeg što se zove interkulturalna ili interjezička razmena informacija a da sa druge strane se suočavamo sa situacijom da je u sadržinskom smislu sasvim drugačije. Pogledajte čitav javni prostor, portale, medije. Koliko oni nude informacija, izveštavaju bilo iz kulture, iz istorije, bilo iz svakodnevnog života druge etničke zajednice. Sve ovo pominjem zbog toga što je i to ono što je mene fasciniralo i mislim da je ovaj portal u tom smislu izuzetan primer i vredan velike pažnje. Vidite njihovu potrebu da komuniciraju, da kulturnim sadržajima privuku što širi krug zainteresovanih bez obzira na njihove jezičke predispozicije, vidite da je njihova namera zaista ozbiljna, iskrena i da oni to ozbiljno misle. Meni se bar učinilo da je teško naići na primer bilo nekog drugog zavoda za kulturu a uostalom i manjinskog nacionalnog saveta, koji smatra da je to bitno a znamo da je kultura jedna od oblasti za koje su nacionalni saveti zaduženi. U tom smislu je ovo izuzetan primer i prosto fascinira. Ima još jedan momenat koji se meni lično čini zbilja važnim a to je, što vraćam se na opštu sliku kulture manjinskih zajednica, kada pratite javni prostor posebno u medijima, pošto sam novinar to mi je najviše pri ruci, čini mi se da smo svedoci pojave da se i manjinska kultura često u našem javnom prostoru svodi u najvećoj mogućoj meri na nešto što je folkloristička tradicija, nešto što nema baš puno veze sa savremenim kulturnim stvaralaštvom i gde se naravno i sama etnička zajednica svodi na objekat te tradicionalističke folklorističke tradicije. Naravno, ne želeći da nipodaštavam značaj ni tog segmenta kulturnog stvaralaštva i optimizma, ipak je veoma velika šteta ukoliko kulturu određene zajednice svodimo samo na taj segment. Što je opet rezultat, kada govorimo o većinskim medijima, neke ustaljenosti u većinskim medijima da manjinsku kulturu svodi na folkloristički tradicionalistički elment, da takvu sliku emituje i sugeriše i na taj način doživljava manjinsku zajednicu. Sa druge strane imam utisak da tome doprinose i same bilo zajednice bilo manjinski mediji koji i u svojoj zajednici često o sebi emituju takvu sliku. Sve ovo sam pomenula zato što mi se čini da je ovaj portal hteo da izbegne tu zamku. I preporučijem ga pažnji šire publike. Ne beži od onog što je tradicionalstički folkloristički u uskom smislu, ali je svestan činjenice koliko je u ostalom i za samu budućnost kulture ove zajednice bitno savremeno kulturno stvaralaštvo. U tom smislu sam ja ovaj portal shvatila kao jedan zaista iskren poziv široj zajednici i zaista iskren napor da želi da komunicira i sa te strane mislim da je ovo zaista izuzetno".

Milina Sklabinská, Žužana Serenčeš a Vladimíra Dorčová
Foto: ZKVS

Svoje viđenje portala iznela je i predsednica Asocijacije slovačkih novinara Vladimira Dorča, koja je istakla značaj komunikacije putem novih medija odnosno interneta i izrazila svoju ličnu iznenađenost njegovim uspešnim funkcionisanjem. Portal kulture nazvala je pionirom internet novinarstva Slovaka u Srbiji. Bitan element, na koji treba obratiti pažnju, su atributi internet novinarstva. Portal mora biti ažuran, interaktivan, tačan, vizuelno primamljiv i još mnogo toga. Takođe ne manje bitan element, prema rečima Vladimire Dorča, je i feedback čitalaca i pojedini segmenti, koji se vremenom postepeno razvijaju. Portal prezentuje interkulturalnost kao najbitniji element evropskih vrednosti što dokazuje i dostupnost ponuđenih sadržaja i na srpskom i na engleskom jeziku, istakla je Vladimira Dorča. Tekst Vladimire Dorčove o portalu možete pronaći ovde.

Ana Struhar

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V novom priestore Grafického kolektívu v Belehrade sa od 22. do 26. septembra uskutočnila výstava Sezonárium výtvarnej umelkyne Vesny Opavskej.
Výstava 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov a hostí bola otvorená v Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči v sobotu 19. októbra 2020.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Objavljen je novi naslov u ediciji „Bibliografije“ Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.