Otkrivanjem spomenika Slovaci u Mađarskoj imaju novo svetilište

30. jun 2013
Slovačka samouprava u Budimpešti, u saradnji sa Ambasadom SR u Mađarskoj, KSl i Maticom slovačkom, 22. juna priredila je svečanost povodom otkrivanja spomenika Sv. Ćirilu i Metodiju.

Pravdepodobne len málokto vie, že v Maďarsku sa nachádza miesto so živým cyrilometodským dedičstvom. Ide o neveľkú obec Zalavár - Blatnohrad. Leží neďaleko južného pobrežia Balatonu. Nachádza sa tu pomerne rozsiahly park, pomenovaný po solúnskych bratoch a v obci pôsobí Základná škola sv. Cyrila a Metoda.

Budapeštianski Slováci sa roky snažia postaviť pamätník slávnym vierozvestcom. Vypracovali konkrétne projekty, ich realizácia sa však odďaľovala. Po niekoľkoročných rokovaniach, vyjednávaniach, vďaka neúnavnému úsiliu dosiahnuť vytýčený cieľ odovzdali 22. júna pamätník so súsoším, ktoré je vernou zmenšeninou nitrianskeho súsošia solúnskych bratov. Aj o tom hovorila vo svojom príhovore predsedníčka SSB Zuzana Hollósyová, ktorá vyslovila svoju ľútosť nad tým, že nemôže privítať autorku diela, sochárku Ľudmilu Cvengrošovú, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť na podujatí. „SSB sa neúnavne obracala o pomoc na pána veľvyslanca Juraja Migaša, ako aj na pána veľvyslanca Petra Weissa, ktorí maximálne vychádzali v ústrety našej žiadosti. Prajem nám všetkým, aby sme mali veľkú radosť a peknú pamiatku na tento deň, aby sa tu dlho stretávali Slováci a ctitelia našich predkov,“ povedala.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Budapešti Peter Weiss hovoril o tom, že tento deň ostane v jeho pamäti, ako jeden z najsvetlejší počas jeho pôsobenia v Maďarsku. „Keď som preberal úrad po svojom predchodcovi J. Migašovi, tak sme si hovorili, že je to jedna z priorít slovenského zastupiteľského úradu v kultúrnej oblasti, aby aj tu v Zalavári stál pomník,“ povedal a dodal, že je to špičkové sochárske dielo, ktoré bolo zhotovené na základe znalostí slovenských archeológov a historikov. Poďakoval sa starostovi obce, ktorý ich povzbudzoval, aby postavili súsošie, aj miestnemu zastupiteľskému zboru, ktorý udržiava tradíciu Cyrila a Metoda a toto krásne pamätné miesto. Ako povedal, vďaka starostovi Istvánovi Berkenyésovi sa podarilo zadministrovať všetky stavebné povolenia, čo s odhalením sochy súvisí. „Verím, že Zalavár sa stane pútnickým miestom pre Slovákov, ktorí majú vlasť v Maďarsku, že budú v Zalavári čerpať silu pre udržiavanie svojho národného povedomia, a že si v Zalavári budú upevňovať aj svoju vieru, či už sú evanjelici, katolíci alebo pravoslávni. Verím, že toto miesto budú so záujmom navštevovať aj občania Maďarska, pretože symbolizuje tú duchovnú silu, ktorú pre slovanské národy predstavovali Cyril a Metod,“ povedal P. Weiss.

Misia sv. Cyrila a Metoda bola jedným z prvých jednotiacich prvkov na území nášho kontinentu, a to najmä medzi ostatnými slovanskými národmi, vyhlásila podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková. „Aj preto prvý slovanský pápež Ján Pavol II. na konci roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda spolu so sv. Benediktom za spolupatrónov Európy," zdôraznila podpredsedníčka NR SR.

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík síce mal pripravený prejav, ale sa rozhodol ho nechať bokom. Radšej citoval štúrovské heslo Kde sa sila naprie, tam sa svet pohne. „Tento okamih si budeme dlho pamätať nielen pre seba, ale aj pre naše deti, budeme o ňom rozprávať, aby táto udalosť žila nielen na papieri, ale aj v dušiach a srdciach nás a našich potomkov. Prajem, aby na tomto mieste naši a vaši Cyril a Metod sa tu cítili dobre, aby cítili našu blízkosť aj v budúcnosti, aby cítili prítomnosť ľudí. Verím, že toto naše dnešné zhromaždenie je začiatkom inej, možno bohatšej ľudskej prítomnosti pri týchto sochách a pri našom Cyrilovi a Metodovi,“ povedal I. Furdík.

„Dnes sa na nás pozerá Európa: Slováci a Maďari vzdávajú hold dvom bratom z gréckeho Solúna, ktorí pred tisícročím obrátili beh dejín sveta,“ začal svoj prejav predseda MS Marián Tkáč. Ako povedal, priniesli pred 1150 rokmi dar, ktorý pretrval doteraz: písmo a kresťanstvo. „Nech si dnešný deň pripomínajú naši potomkovia ako deň, keď srdcia Slovákov a Maďarov tĺkli rovnako. Áno, aj priateľstvo a spolupráca, aj toto je odkaz Cyrila a Metoda. Bodaj by už odteraz ani inak nebolo!“ povedal predseda MS a dodal, že tento deň Zalavár je hlavným mestom Slovenska: predstihol Bratislavu o niekoľko konských dĺžok, totiž tam takýto pomník nebudú v tomto roku odhaľovať.

Pamätník požehnal biskup evanjelickej cirkvi na Slovensku Miloš Klátik a biskup slovenského vojenského ordinariátu František Rábek.

Ceremoniál odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda moderoval a recitátorsky brilantným prednesom časti Proglasu k jeho umeleckej atmosfére prispel herec a recitátor Jozef Šimonovič. Účastníci v ďalšej časti slávnosti položili k súsošiu vence na znak úcty a vďaky. Veniec položil aj predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, ale aj predstavitelia slovenskej a maďarskej evanjelickej cirkvi, či vojenskí hodnostári, ale aj predstavitelia spoločenských organizácií. Na podujatí sa zúčastnili aj akademickí sochári János Pap, Imre Varga a Peter Gašpar.

Na podstavci pamätníka sa uvádza: "Na pamiatku nitrianskeho kniežaťa Pribinu (+861), ktorý sa zaslúžil o kristianizáciu našich predkov na území Blatnohradu, a jeho syna panónskeho kniežaťa Koceľa (+876), podporovateľa evanjelizačného a kultúrneho diela svätých slovanských apoštolov Cyrila (+869) a Metoda (+885), spolupatrónov Európy. Pamätník postavila Slovenská samospráva v Budapešti s pomocou Slovenskej republiky."

Narátor ukončil slávnosť a poprosil prítomných, aby sa presunuli k Bazilike svätého Hadriána pútnika, kde sa konala svätá omša. Omšu v priestore historického archeologického hradobného náleziska slúžil v spoločnosti svojich maďarských a slovinských biskupských a kresťanských bratov Mons. František Rábek, biskup - ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

Atmosféru celej slávnosti dopĺňal prekrásny spev členov Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena pod vedením dirigenta a predsedu Spoločnosti Františka Erkela Ákosa Somogyváriho. Budapeštianski speváci slúžili aj počas ekumenickej omše.

Eva Patayová Fábiánová
Reference: 

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Divadlo VHV Petrovec uvádza premiéru Kafkovho Procesu v sobotu 17. augusta 2019 na javisku Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Pri príležitosti konania SNS bola v stredu 7. augusta 2019 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov slávnostne otvorená výstava akademického grafika a maliara Pavla Čániho.
V Archíve Vojvodiny 7. augusta slávnostne otvorili dokumentárnu výstavu venovanú stému výročiu organizovania prvých SNS, založenia gymnázia Jána Kollára a tlačiarne v B. Petrovci.
V nedeľu 4. augusta sa v predsieni Slovenského vojv. divadla uskutočnila vernisáž autorských fotografií a promócia fotomonografie Fókus na Báčsky Petrovec mladého petrovského umelca Igora Bovdiša.
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka Vas poziva na svečano otvaranje izložbe slika “Portreti” akademskog grafičara i slikara Pavela Čanjija koje će se održati 07.08.2019. u 19.00h u galeriji ZKVS.
Včera v ranných hodinách v belehradskej nemocnici vo veku 67 rokov zomrel Jaroslav Litavský – DIDI.
Na spoločnom koncerte pomenovanom Rodáci rodákom sa 17.augusta obecenstvu v Starej Pazove predstavili folklórny súbor Liptár z Austrálie, FS Klasy a SKUS hrdinu Janka Čmelíka.
Objavljen je dvobroj 5 - 6 / 2019 Novog života!
V dôsledku ťažkého ochorenia, dnes 4. júla 2019 vo veku 70 rokov nás navždy opustil náš popredný výtvarný umelec Pavel Pop.
Podporujúc výtvarné umenie aj súčasných slovenských umelcov, Ústav poskytol priestory na prezentáciu prác mladej umelkyne Emílie Valentíkovej.