Skica kostima za pozorišnu predstavu Ćelava pevačica(E. Jonesko), režija Ljubomir Vajdička