1907
Slovačka evangelička a. v. crkva u Bačkom Petrovcu
ulje na platnu, 117 x 178 cm
Oltarna slika u Slovačkoj evangeličkoj a. v. crkvi u Bačkom Petrovcu
© Slovačka evangelička a. v. crkva u Bačkom Petrovcu